Jak vytvořit muzikologickou studii na dané téma

14. dubna 2010 v 8:19

Předně je potřeba daný problém řádně zasadit do obecného kontextu (čím obecnější, tím lepší), čímž se oslabí a relativizuje, neboť kontext je většinou stejně vágní a obdobně problematický. V ideálním případě myšlenkovou linii onoho sázení zpětně nedohledáme ani my, nicméně zároveň neshledáme nic, co by odporovalo našemu dalšímu argumentačnímu aparátu.

Následně provedeme reflexi daného tématu, tedy ze zaprášených sborníků a hudebněvědných časopisů najdeme pár příspěvků obdobného ražení a požadované nálady, jež podobný problém již žvýkaly, případně dospěly k určité latentnosti výsledku a relativitě daného objektu. Tu následně sami opět zrelativizujeme (provedeme tzv. metarelativizaci). Tím většinou dokonale obrousíme problematické ostří tématu, neboť již zkraje prozradíme lačnému čtenáři, že se mnohem významnější autoři již o něco podobného bezúspěšně pokoušeli před námi, a tím jej nadobro zklameme.

Pro případ, že v tuto chvíli bude přeci jen někdo chtít pokračovat ve čtení, následuje nyní námi vyrobený výčet alespoň hypoteticky použitelných metod, působící jako potěmkinova přehlídka všech možných nástrojů, které pečlivě vyleštíme a naskládáme do úhledné řady, aniž bychom většinu z nich použili. Obdobnou většinu z nich navíc také zrelativizujeme z důvodu např.:
a) pro naši práci se tato metoda příliš nehodí,
b) práce zcela přesně neodpovídá možnostem dané metody,
c) aplikovatelnost metody je sice reálná, ovšem interpretační možnosti výsledků se jeví jako kvalitativně či kvantitativně nejednoznačné.

Nyní jsme si již téměř jisti, že až sem nedočetl téměř nikdo. Přesto ještě provedeme důslednou relativizaci taxonomie našich cílů, kterých bychom rádi v naší studii dosáhli. Totéž pak provedeme i s terminologií, kterou se chystáme použít.

Jako poslední bod je potřeba dostatečně zrelativizovat i subjekt poznání, tedy sebe, coby autora příspěvku. Tím máme na úvod pokryty všechny významové roviny a můžeme se nyní již zcela bez obav pustit do vlastní studie.
 

Kam dál

Reklama